1. RAKAM KATILARA KARŞI KORUMA
0 Korumasız
1 50 mm'den büyük katı cisimlere karşı koruma. Örn: Elin istek dışı teması
2 12,5 mm'den büyük katı cisimlere karşı koruma. Örn: Parmak temasları
3 2.5 mm'den büyük boyuttaki katı cisimlerden koruma. Örn: Aletler,vidalar
4 1 mm'den büyük boyuttaki katı cisimlerden koruma. Örn: İnce aletler, küçük aletler
5 Tozlardan koruma
6 Tozlara karşı tamamı ile koruma

 

  2. RAKAM SIVILARA KARŞI KORUMA
0 Korumasız
1 Dikey olarak akan su damlalarından koruma
2 Dikeyden 15° 'ye kadar açıyla gelen su damlalarından koruma
3 Dikeyden 60° 'ye kadar açıyla gelen sulara karşı koruma
4 Tüm yönlerden gelen sıçrayan sulara karşı koruma
5 Tüm yönlerden gelen fışkıran sulara karşı koruma
6 Tüm yönlerden gelen güçlü su fışkırmalarına karşı koruma
7

Geçici süre suya daldırmaya karşı koruma (0,15 mm ile 1 m arası 30 dakika)

8 Sürekli suya daldırmaya karşı koruma
9K Buhar ve yüksek basınçlı, yüksek sıcaklıklı jet yıkamalara dayanımlı DIN 40050

 

Koruma Kavramları

  • *oil-tight: Yağ sızdırmaz
  • *dust-tight: Toz sızdırmaz
  • *water-tight: Su sızdırmaz
  • *drip-tight: Damla sızdırmaz
  • *rain-tight: Yağmur sızdırmaz
  • *ice resistant: Buza dayanıklı
  • *sleet resistant: Doluya dayanıklı
  • *rain-proof: Yağmura karşı güvenli
  • *weather-proof: Havaya karşı güvenli
  • *corrosione resistant: Korozyona dayanıklı