Alex Conduit Markasının Türkiye Patenti

Türkiye tek temsilcisi olduğumuz Alex Conduit markasının Türkiye patenti Deltafleks Ltd. Şti. 'ne aittir.